Monitorul Oficial
nr. 122/24 martie 1999

Publicare
  1.   O. nr.137/12-03-1999 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.5/1999
-
  2.   H.G. nr.188/23-03-1999 
HOTĂRÂRE privind organizarea și functionarea Ministerului Muncii și Protectiei Sociale
A
  3.   H.G. nr.174/18-03-1999 
HOTARARE privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru construirea unor noi lacasuri de cult, intretinerea și functionarea unor unitati de cult cu venituri reduse și pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international
T
  4.   D. nr.87/18-03-1999 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social in procesul de privatizare a bancilor
-
  5.   D. nr.90/22-03-1999 
DECRET privind eliberarea din functie a adjunctului directorului Serviciului de Protectie și Paza
-
  6.   D. nr.86/18-03-1999 
DECRET pentru modificarea Decretului nr.239/1998 privind numirea in functie a unor magistrati
-
  7.   L. nr.41/22-03-1999 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social in procesul de privatizare a bancilor
A


Vineri, 21 ianuarie 2022, 08:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.