Monitorul Oficial
nr. 359/22 septembrie 1998

Publicare
  1.   O.U.G. nr.15/18-09-1998 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
A
  2.   O.U.G. nr.16/18-09-1998 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
T
  3.   O.U.G. nr.17/18-09-1998 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență
-
  4.   H.G. nr.589/14-09-1998 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând amendamentele convenite la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
V
  5.   H.G. nr.603/18-09-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr.239/1997 privind stabilirea nivelului maxim al prețului la care energia termică poate fi livrată populației
-
  6.   H.G. nr.604/18-09-1998 
HOTĂRÂRE privind organizarea în municipiul Iași a Simpozionului european cu privire la Declarația asupra regionalismului și lucrărilor Comisiei I (Politica regională) a Adunărilor Regiunilor Europei
T
  7.   H.G. nr.612/18-09-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.275/1990 privind înființarea Administrației Naționale a Drumurilor din România
A


Marți, 16 august 2022, 00:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.