Monitorul Oficial
nr. 278/27 iulie 1998

Publicare
  1.   O.G. nr.42/24-07-1998 
ORDONANȚĂ privind majorarea soldelor personalului militar și a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  2.   O.G. nr.43/24-07-1998 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului
-
  3.   O.G. nr.44/27-07-1998 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România
-
  4.   H.G. nr.418/24-07-1998 
HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 600 milioane lei pentru construirea bisericii noi la Mănăstirea Rohia, județul Maramureș
-
  5.   H.G. nr.420/24-07-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
-
  6.   H.G. nr.421/24-07-1998 
HOTĂRÂRE privind înființarea distribuțiilor de gaze naturale în unele localități din țară, precum și extinderea consumului de gaze naturale la gospodăriile populației
T
  7.   H.G. nr.422/24-07-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.445/1995 privind transmiterea unor bunuri proprietate publică a statului în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  8.   H.G. nr.423/24-07-1998 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.16/1998 privind alocarea unor fonduri necesare desfășurării activității Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie
-
  9.   H.G. nr.424/24-07-1998 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, din administrarea Regiei Autonome "Rasirom" în administrarea Serviciului Român de Informații
-
  10.   O. nr.103/09-07-1998 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a Convenției consulare dintre România și Republica Croația, semnată la Zagreb la 19 mai 1997
-


Miercuri, 17 august 2022, 01:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.