Monitorul Oficial
nr. 489/17 mai 2022

Publicare
  1.   L. nr.135/13-05-2022 
LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.791/13-05-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative
-
  3.   H.G. nr.635/11-05-2022 
HOTĂRÂRE privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
-
  4.   O. nr.713/05-05-2022 (M.L.P.A.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administratiei privind actualizarea sumelor pentru cofinantarea lucrărilor de investitii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau înfiintarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localitătilor, conform Programului Termoficare
-
  5.   O. nr.887/14-05-2022 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Comana
-
  6.   O. nr.1.211/13-05-2022 (M.F.)
ORDIN al ministrului finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete, precum si pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de bilete de valoare, a componentei si procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unitătilor emitente de bilete de valoare, precum si a componentei echipei de specialisti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018
-
  7.   O. nr.2.749/17-05-2022 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea Ruinelor cetătii bastionare din secolul al XVII-lea si a Ansamblului abatiei romano-catolice în categoria a ansamblu, cu trei componente - Resedinta abatiei romano-catolice, Biserica abatială a parohiei romanocatolice, Moara abatiei, situate în satul Sâniob, comuna Sâniob, judetul Bihor, în Lista monumentelor istorice, toate în grupa B
-
  8.   O. nr.3.691/05-05-2022 (M.E.)
ORDIN al ministrului educatiei pentru modificarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obtinute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.630/2018, si pentru adoptarea unor măsuri privind recunoasterea calificărilor persoanelor care beneficiază de o formă de protectie internatională pe teritoriul României
-


Miercuri, 17 august 2022, 02:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.