Monitorul Oficial
nr. 680/30 iulie 2020

Publicare
  1.   L. nr.160/30-07-2020 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  2.   D. nr.432/30-07-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  3.   D. nr.426/30-07-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Diplomatic
-
  4.   D. nr.427/30-07-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer
-
  5.   D. nr.428/30-07-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler
-
  6.   D. nr.429/30-07-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler
-
  7.   D. nr.430/30-07-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler
-
  8.   D. nr.431/30-07-2020 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Cavaler
-
  9.   O. nr.2.197/21-07-2020 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componentei echipei de specialisti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
-
  10.   O. nr.3.435/15-07-2020 (M.L.P.D.A)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației privind modalitatea de declarare și plată a compensațiilor și despăgubirilor care se cuvin bugetului local, potrivit prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
-
  11.   R. nr.16/29-07-2020 (A.S.F.)
REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
  12.   O. nr.148/29-07-2020 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă
-
  13.   O. nr.149/29-07-2020 (A.N.R.E.)
ORDIN privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 16:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.