Monitorul Oficial
nr. 29/10 ianuarie 2019

Publicare
  1.   L. nr.20/08-01-2019 
LEGE privind instituirea Zilei Limbii Romani
-
  2.   D. nr.48/08-01-2019 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Limbii Romani
-
  3.   L. nr.21/08-01-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
-
  4.   D. nr.49/08-01-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
-
  5.   O. nr.3.903/27-12-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru stabilirea conținutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiții publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014
-
  6.   O. nr.4.003/18-12-2018 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013
-
  7.   H. nr.100/19-12-2018 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind încetarea valabilității Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori și a Listei auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfășurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014
-


Vineri, 19 august 2022, 19:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.