Monitorul Oficial
nr. 28/10 ianuarie 2019

Publicare
  1.   L. nr.13/08-01-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.39/07-01-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.19/08-01-2019 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  4.   D. nr.45/07-01-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  5.   L. nr.22/08-01-2019 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
  6.   D. nr.50/08-01-2019 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
  7.   D. nr.51/09-01-2019 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
-
  8.   O. nr.550/04-12-2018 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare și modelul documentului emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma notificării, precum și aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia
-
  9.   O. nr.2.857/12-11-2018 (M.C.I.N.)
ORDIN al ministrului culturii și identității naționale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea "Casă", situat la adresa poștală str. Buzesti nr. 44, sectorul 1, București, având codul LMI B-II-m-B-18262
-
  10.   O. nr.6.480/18-12-2018 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.540/2018
-
  11.   O. nr.211/19-12-2018 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015
-


Marți, 18 ianuarie 2022, 12:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.