Monitorul Oficial
nr. 669/1 august 2018

Publicare
  1.   L. nr.199/20-07-2018 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
  2.   D. nr.591/19-07-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
  3.   L. nr.220/27-07-2018 
LEGE privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
-
  4.   D. nr.631/26-07-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
-
  5.   H.G. nr.527/12-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii "Consolidare, reabilitare termică și modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.", realizat prin Compania Națională de Investitii "C.N.I." - S.A.
-
  6.   H.G. nr.540/17-07-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum și termenele de clasificare aferente
-
  7.   O. nr.1.224/05-07-2018 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale
-
  8.   O. nr.2.632/31-07-2018 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2018
-


Vineri, 19 august 2022, 20:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.