Monitorul Oficial
nr. 505/30 iunie 2017

Publicare
  1.   O.U.G. nr.43/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
V
  2.   O.U.G. nr.44/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  3.   O.U.G. nr.45/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
V
  4.   H.G. nr.434/30-06-2017 
HOTĂRÂRE privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016
-
  5.   H.G. nr.435/30-06-2017 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
-
  6.   H.G. nr.436/30-06-2017 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, pentru pensionari
-
  7.   H.G. nr.437/30-06-2017 
HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
  8.   O. nr.921/19-06-2017 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Licenței generale de transfer de expediere din teritoriul României și export, temporare, de produse militare pentru întretinere si reparații nr. LGERE-RO-OI
A
  9.   Decizie nr.2/2CN/10-03-2017 (C.Med.D.)
DECIZIE pentru abrogarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 31/2011 privind componența comisiei de experți a Colegiului Medicilor Dentiști din România
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 06:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.