Monitorul Oficial
nr. 169/7 martie 2016

Publicare
  1.   L. nr.18/04-03-2016 
LEGE pentru completarea art. 9 din Legea nr. 21371998 privind bunurile proprietate publică
-
  2.   D. nr.282/03-03-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
-
  3.   L. nr.22/04-03-2016 
LEGE pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului
-
  4.   D. nr.286/03-03-2016 
DECRET pentru promulgarea Legii pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii și 19 noiembrie Ziua bărbatului
-
  5.   L. nr.25/04-03-2016 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora
A
  6.   D. nr.289/03-03-2016 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora
-
  7.   H.C.D. nr.8/02-03-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru regulament, prevăzută în anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  8.   H.C.D. nr.9/02-03-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  9.   H.G. nr.129/02-03-2016 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2016 al Ministerului Energiei
-
  10.   H.G. nr.130/02-03-2016 
HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
-
  11.   H.G. nr.131/02-03-2016 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar
-
  12.   Decizie nr.90/11-01-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare a Societății AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE-S.R.L
-
  13.   Decizie nr.453/24-02-2016 (A.S.F.)
DECIZIE privind sancționarea Societății LCG CONCEPT - BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare-reasigurare
V


Marți, 16 august 2022, 00:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.