Monitorul Oficial
nr. 980/30 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.353/23-12-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
-
  2.   D. nr.1.067/22-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
-
  3.   O. nr.3.771/22-12-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului unor documente utilizate în cadrul inspecției fiscale la persoane fizice
V
  4.   O. nr.11/24-12-2015 (B.N.R.)
ORDIN privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII)
A
  5.   O. nr.12/22-12-2015 (B.N.R.)
ORDIN privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital
-
  6.   N. nr.40/28-12-2015 (A.S.F.)
NORMĂ pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare
V


Vineri, 19 august 2022, 19:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.