Monitorul Oficial
nr. 956/23 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.346/22-12-2015 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  2.   D. nr.1.060/21-12-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  3.   H.C.D. nr.117/14-12-2015 
HOTĂRÂRE privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O strategie privind piața unică digitală pentru Europa COM (2015) 192
-
  4.   O. nr.1306/4076/3038/27-11,21-12,10-12-2015 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societății Comerciale "Sere și Pepiniere CFR" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
-
  5.   O. nr.1307/4077/3037/27-11,21-12,10-12-2015 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
-
  6.   O. nr.1.566/1.073/17-12,25-11-2015 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
V
  7.   O. nr.4.385/21-12-2015 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013
-
  8.   O. nr.4.387/21-12-2015 (M.F.E.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  9.   O. nr.5.992/17-12-2015 (M.E.N.C.Ș.)
ORDIN al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a ll-a, a IV-a si a Vl-a în anul școlar 2015-2016
-


Joi, 20 ianuarie 2022, 12:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.