Monitorul Oficial
nr. 172/12 martie 2015

Publicare
  1.   L. nr.34/11-03-2015 
LEGE pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
A
  2.   D. nr.325/10-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
  3.   L. nr.35/11-03-2015 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor
-
  4.   D. nr.326/10-03-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor
-
  5.   L. nr.36/11-03-2015 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
-
  6.   D. nr.327/10-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetica și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
-
  7.   L. nr.37/11-03-2015 
LEGE privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole
-
  8.   D. nr.328/10-03-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole
-
  9.   L. nr.38/11-03-2015 
LEGE pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  10.   D. nr.329/11-03-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  11.   L. nr.39/11-03-2015 
Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I.” — S.A.
-
  12.   D. nr.330/11-03-2015 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investitii "C.N.I." -S.A.
-
  13.   H.C.D. nr.21/11-03-2015 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  14.   H.G. nr.149/04-03-2015 
HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei "Carol I"
-
  15.   O. nr.275/162/10-03-2015 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
A
  16.   O. nr.821/C/27-02-2015 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru funcționarii'publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează
-
  17.   H. nr.2/11-02-2015 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali din România
-
  18.   H. nr.3/04-03-2015 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015
-
Rectificare:
  19.   H.G. nr.65/04-02-2015 
HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinația de locuință de serviciu și imobilelor cu destinația de locuință, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ,Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat11 pentru anul 2015
-


Miercuri, 17 august 2022, 07:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.