Monitorul Oficial
nr. 618/22 august 2014

Publicare
  1.   O.G. nr.14/31-07-2014 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților
-
  2.   H.G. nr.686/19-08-2014 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Național de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum si în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013
-
  3.   H.G. nr.695/19-08-2014 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
-
  4.   Decizie nr.254/21-08-2014 
DECIZIE privind înființarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă
-
  5.   O. nr.M.89/18-08-2014 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2009 privind conducerea unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale
-
  6.   O. nr.776/30-06-2014 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A


Vineri, 21 ianuarie 2022, 07:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.