Monitorul Oficial
nr. 448/19 iunie 2014

Publicare
  1.   L. nr.74/10-06-2014 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 noiembrie 2013
-
  2.   Acord/14-11-2013 
ACORD între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate
-
  3.   D. nr.450/10-06-2014 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 noiembrie 2013
-
  4.   D.S. nr.8/17-06-2014 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-20 iunie 2014
-
  5.   D.C.C. nr.187/03-04-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) și art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  6.   D.C.C. nr.197/03-04-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 1 alin. (3) și art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  7.   D.C.C. nr.200/03-04-2014 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) și art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  8.   H.G. nr.496/18-06-2014 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către doamna Gheorghiu Georgeta
-
  9.   H.G. nr.497/18-06-2014 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Cucu Sebastian
-
  10.   H.G. nr.498/18-06-2014 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a raporturilor de serviciu ale unui înalt funcționar public
-
  11.   O. nr.758/342/04-06,25-04-2014 (M.E., D..E.)
ORDIN al ministrului economiei și al ministrului delegat pentru energie privind modificarea unor ordine în sensul prelungirii perioadei de implementare
-
  12.   O. nr.813/17-06-2014 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală și al Programului privind creșterea calității arhitectural- ambientale a clădirilor
-
  13.   Decizie nr.852/05-06-2014 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului
V
  14.   Decizie nr.4/15-05-2014 (C.M.R.)
DECIZIE privind eliberarea adeverinței ce atestă că titularul nu deține calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România
A


Marți, 27 septembrie 2022, 07:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.