Monitorul Oficial
nr. 825/23 decembrie 2013

Publicare
  1.   L. nr.374/19-12-2013 
LEGE privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
-
  2.   D. nr.1.121/18-12-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
-
  3.   L. nr.379/19-12-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
  4.   D. nr.1.126/18-12-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2013 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
  5.   H.G. nr.1.068/11-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave
-
  6.   H.G. nr.1.061/11-12-2013 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004
V
  7.   H.G. nr.1.072/11-12-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură
-
  8.   H.G. nr.1.078/11-12-2013 
HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului de coordonare pentru asigurarea sprijinului națiunii-gazdă pe timpul intrării, staționării, desfășurării de operațiuni și tranzitării teritoriului României de către forțele armate străine și funcționarea acestuia la instituirea stării de urgență, de asediu, de mobilizare sau de război
-
  9.   O. nr.116/18-12-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă
-


Joi, 20 ianuarie 2022, 13:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.