Monitorul Oficial
nr. 234/23 aprilie 2013

Publicare
  1.   L. nr.113/23-04-2013 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
  2.   D. nr.408/23-04-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
  3.   D.C.D. nr.16/22-04-2013 
DECIZIE privind delegarea atribuțiilor președintelui Camerei Deputaților
-
  4.   H.G. nr.187/23-04-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului
-
  5.   O. nr.244/11-04-2013 (M.S.I.)
ORDIN al ministrului pentru societatea informațională privind desemnarea reprezentanților Ministerului pentru Societatea Informațională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
A
  6.   O. nr.357/16-04-2013 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Saschiz, județul Mureș
-
  7.   O. nr.511/16-04-2013 (M.T.S.)
ORDIN al ministrului tineretului și sportului pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, și pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere
A
  8.   O. nr.532/17-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 422/2013
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 07:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.