Monitorul Oficial
nr. 789/23 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.219/19-11-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.710/16-11-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  3.   D.C.C. nr.740/20-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006
V
  4.   D.C.C. nr.743/20-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
V
  5.   D.C.C. nr.747/20-09-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța națională
V
  6.   O.U.G. nr.70/20-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  7.   H.G. nr.1.074/06-11-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la 3 noiembrie 2011 la Bruxelles și la 6 decembrie 2011 și 15 decembrie 2011 la București, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la București la 24 iulie 2006
-
  8.   Decizie nr.531/23-11-2012 
DECIZIE privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Dragoș lonuț Bănescu a funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor
-
Rectificare:
  9.   O. nr.239/01-11-2012 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări
-


Miercuri, 10 august 2022, 14:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.