Monitorul Oficial
nr. 757/12 noiembrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.187/24-10-2012 
LEGE pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
V
  2.   D. nr.655/23-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
-
  3.   H.G. nr.1.079/06-11-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 91/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
-
  4.   O. nr.1.116/07-11-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri și servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din rețeaua autorităților administrației publice locale
-
  5.   O. nr.1499/1418/2250/08-08,29-10,14-08-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.E.C.M.A.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială SMART - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
-
  6.   Decizie nr.644/02-11-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea cererii de retragere a autorizației de funcționare și încetarea activității de broker de asigurare a Societății Comerciale MK SAFEZON INSURANCE BROKER - S.R.L.
-
  7.   Decizie nr.645/02-11-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind aprobarea, la cerere, a suspendării activității Societății Comerciale ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  8.   Decizie nr.647/02-11-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale "Bucovina Asig - Broker de Asigurare" - S.A. cu retragerea autorizației
-


Marți, 16 august 2022, 10:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.