Monitorul Oficial
nr. 383/7 iunie 2012

Publicare
  1.   D. nr.399/05-06-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
-
  2.   D. nr.400/05-06-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României
-
  3.   D. nr.401/05-06-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României
-
  4.   D. nr.402/05-06-2012 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  5.   D.C.C. nr.288/27-03-2012 
DECIZIA nr. 288 din 27 martie 2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  6.   D.C.C. nr.381/26-04-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  7.   D.C.C. nr.385/26-04-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) si ale art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  8.   D.C.C. nr.388/26-04-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
V
  9.   D.C.C. nr.389/26-04-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  10.   D.C.C. nr.397/26-04-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) și art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  11.   O.U.G. nr.23/06-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  12.   Decizie nr.66/20-03-2012 (A.I.P.P.Î.M.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 19:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.