Monitorul Oficial
nr. 372/31 mai 2012

Publicare
  1.   D.C.C. nr.261/20-03-2012 
DECIZIE asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, ale art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 2963 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  2.   D.C.C. nr.300/27-03-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  3.   D.C.C. nr.333/10-04-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 și 12, art. 26 alin. (1) și art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  4.   O.U.G. nr.20/30-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
V
  5.   O.U.G. nr.21/30-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
V
  6.   Decizie nr.320/30-05-2012 
DECIZIE pentru reluarea, la cerere, a activității și stabilirea atribuțiilor doamnei Oprea Mica, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  7.   Decizie nr.321/30-05-2012 
DECIZIE privind numirea domnului Claudiu Preoteasa în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu
-
  8.   Decizie nr.175/29-05-2012 (A.I.P.P.Î.M.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 62/2012
-
  9.   Decizie nr.263/14-05-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea aprobării a domnului Lupa Leonard Ionut, persoana semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială "Centrum Asig - Broker de Asigurare" S.R.L.
-
  10.   Decizie nr.282/18-05-2012 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu retragerea aprobării acordate a doamnei Elena Popescu, conducător executiv la Societatea Comercială USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
Rectificare:
  11.   Decizie nr.140/09-05-2012 
DECIZIE pentru numirea domnului Andrei Nicolae Zaharescu în funcția de secretar de stat, purtător de cuvânt al Guvernului, în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
-
  12.   Decizie nr.261/23-05-2012 
DECIZIE pentru numirea domnului Remus Cernea in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
-


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 06:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.