Monitorul Oficial
nr. 197/22 martie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.12/18-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7208 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.56/27-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) și ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  3.   D.C.C. nr.58/27-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
V
  4.   D.C.C. nr.61/27-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  5.   D.C.C. nr.63/27-01-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  6.   D.C.C. nr.104/01-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și 34 din Codul de procedură civilă
V
  7.   D.C.C. nr.105/01-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2, art. 31 alin. 1 și 2 și art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
V
  8.   D.C.C. nr.110/01-02-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. 3, art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  9.   H.G. nr.219/09-03-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
-
  10.   H.G. nr.222/09-03-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății al Republicii Moldova în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la București la 3 decembrie 2010
-
  11.   O. nr.10/1739/12-01,09-03-2011 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 și 3 ale Programului operațional "Dezvoltarea capacității administrative"
-
  12.   O. nr.424/04-03-2011 (C.C.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante și principii
-
  13.   Decizie nr.205/14-03-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale STORMBRIDGE CORPORATION BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE - S.R.L "
-
  14.   Decizie nr.206/14-03-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
-
  15.   Decizie nr.207/14-03-2011 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale BDT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-


Luni, 15 august 2022, 01:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.