Monitorul Oficial
nr. 365/1 iunie 2009

Publicare
  1.   L. nr.183/26-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
  2.   D. nr.812/25-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
  3.   L. nr.191/27-05-2009 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
-
  4.   D. nr.860/25-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
-
  5.   L. nr.192/27-05-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  6.   D. nr.861/25-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  7.   L. nr.193/27-05-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea și completarea art. 37 și 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
-
  8.   D. nr.862/25-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea și completarea art. 37 și 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
-
  9.   L. nr.194/27-05-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
  10.   D. nr.863/25-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
  11.   L. nr.195/27-05-2009 
LEGE privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
A
  12.   D. nr.864/25-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
-
  13.   D. nr.868/26-05-2009 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  14.   H.G. nr.625/20-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, precum și modificarea unor acte normative
-
  15.   H.G. nr.639/27-05-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  16.   Decizie nr.547/29-05-2009 
DECIZIE privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Sorescu Gheorghe din funcția de inspector guvernamental
-
  17.   Decizie nr.548/29-05-2009 
DECIZIE pentru eliberarea doamnei Țârlea Rodica din funcția publică de inspector guvernamental
-
  18.   Decizie nr.549/29-05-2009 
DECIZIE privind stabilirea atribuțiilor domnului Andrei Florin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.