Monitorul Oficial
nr. 374/16 mai 2008

Publicare
  1.   L. nr.107/09-05-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
-
  2.   D. nr.509/08-05-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
-
  3.   L. nr.108/09-05-2008 
LEGE privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș
-
  4.   D. nr.510/08-05-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș
-
  5.   L. nr.110/09-05-2008 
LEGE pentru înființarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați
-
  6.   D. nr.512/08-05-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru înființarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați
-
  7.   D. nr.514/12-05-2008 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv
-
  8.   D.C.C. nr.453/16-04-2008 
DECIZIE asupra sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
V
  9.   H.G. nr.486/07-05-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008
-
  10.   H.G. nr.489/14-05-2008 
HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general
-
  11.   O. nr.104/1.040/07-03,07-04-2008 (M.C.T.I., M.E.F.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației și al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind activitatea de privatizare pe anul 2008
-
  12.   O. nr.577/29-04-2008 (M.D.L.P.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007"
V
  13.   O. nr.3.939/07-05-2008 (M.E.C.T)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.871/2007 privind Metodologia de organizare și desfășurare a probei anticipate susținute de elevii claselor a XI-a și a probelor susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone pentru obținerea mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" la bacalaureat
-


Miercuri, 17 august 2022, 05:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.