Monitorul Oficial
nr. 283/11 aprilie 2008

Publicare
  1.   L. nr.69/08-04-2008 
LEGE pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
  2.   D. nr.425/07-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
  3.   L. nr.70/08-04-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
-
  4.   D. nr.426/07-04-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
-
  5.   L. nr.72/08-04-2008 
LEGE pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
A
  6.   D. nr.428/07-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
-
  7.   L. nr.73/08-04-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
-
  8.   D. nr.429/07-04-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
-
  9.   D.C.C. nr.306/13-03-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 228 alin. 61 și art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  10.   O. nr.346/13-03-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto, precum și a conducătorilor de autovehicule și tramvaie pe drumurile publice și de autorizare de către Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluări
A
  11.   O. nr.724/13-03-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunii 3.1.1 din cadrul domeniului major de intervenție 1 - Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor și al operațiunilor 3.3.1 și 3.3.2 din cadrul domeniului major de intervenție 3 - Dezvoltarea e-economiei, axa prioritară 3 "Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele public și privat" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013
-
  12.   Decizie nr.LVII/24-09-2007 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. LVII (57) din 24 septembrie 2007
-


Marți, 27 septembrie 2022, 04:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.