Monitorul Oficial
nr. 170/5 martie 2008

Publicare
  1.   L. nr.19/29-02-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
-
  2.   D. nr.306/29-02-2008 
DECRET privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
-
  3.   L. nr.20/29-02-2008 
LEGE pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994
-
  4.   D. nr.307/29-02-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea arendării nr. 16/1994
-
  5.   L. nr.21/29-02-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
-
  6.   D. nr.308/29-02-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
-
  7.   L. nr.22/29-02-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe
-
  8.   D. nr.309/29-02-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe
-
  9.   L. nr.25/29-02-2008 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
-
  10.   D. nr.312/29-02-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
-
  11.   H.G. nr.201/27-02-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale ”Romtelecom” - S.A.
-
  12.   H.G. nr.205/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru soluționarea întâmpinării unei persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea lucrării de interes național ”Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an”
-
  13.   H.G. nr.206/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
-
  14.   H.G. nr.207/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui sector de drum județean situat în județul Dolj
-
  15.   H.G. nr.208/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a orașului Ungheni, județul Mureș
-
  16.   H.G. nr.210/27-02-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Fundației ”Kinderen in Nood” din Olanda
-
  17.   O. nr.138/408/22-02,27-02-2008 (M.A.D.R., M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului internelor și reformei administrative pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor nr. 143/610/2005 privind definirea și caracterizarea spațiului rural
-
  18.   O. nr.261/27-02-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind înlocuirea secțiunii B.6 ”Tarife abonamente” din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 792/2007 pentru aprobarea tarifelor în transportul feroviar public de călători
V
  19.   O. nr.398/168/05-02,18-01-2008 (M.I.R.A., M.E.F.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general ”Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”
A


Luni, 03 octombrie 2022, 15:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.