Monitorul Oficial
nr. 762/9 noiembrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.294/02-11-2007 
LEGE privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
-
  2.   D. nr.954/31-10-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
-
  3.   D.C.C. nr.898/16-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul penal
V
  4.   H.G. nr.1.339/31-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente și echipamente militare
-
  5.   Decizie nr.277/09-11-2007 
DECIZIE privind numirea domnului Vasile Gabriel Niță în funcția de șef al Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative
-
  6.   O. nr.1.946/07-11-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, precum și a Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 416/2007 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
A
  7.   C. nr.28/01-11-2007 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna noiembrie 2007
-
  8.   C. nr.29/07-11-2007 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2007
-
Rectificare:
  9.   H.G. nr.918/07-08-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-
  10.   O. nr.40/16-10-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind regularizarea contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de la titularii de licențe din sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în anul 2007
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 18:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.