Monitorul Oficial
nr. 718/23 octombrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.279/17-10-2007 
LEGE pentru completarea art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
-
  2.   D. nr.904/16-10-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
-
  3.   L. nr.281/17-10-2007 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  4.   D. nr.906/16-10-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  5.   H.G. nr.1.239/10-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
-
  6.   H.G. nr.1.256/17-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectelor selectate și finanțării acestora în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
-
  7.   H.G. nr.1.260/17-10-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse Direcția de Muncă și Protecție Socială Iași în administrarea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Județeană de Pensii Iași
-
  8.   H.G. nr.1.267/17-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
A
  9.   O. nr.2.437/1198/698/24-07,14-09,08-08-2007 (M.C.C., M.E.F., M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor ”RomâniaFilm”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 20:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.