Monitorul Oficial
nr. 590/28 august 2007

Publicare
  1.   O.G. nr.38/22-08-2007 
ORDONANȚĂ privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe
V
  2.   H.G. nr.987/28-08-2007 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Mănăstirea Secu, județul Neamț, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
-
  3.   Decizie nr.7/16-08-2007 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Enăchești - județul Bacău
-
  4.   O. nr.165/22-08-2007 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 300/2006 pentru aprobarea Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2007
V
  5.   O. nr.750/16-08-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome ”Registrul Auto Român” de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
A


Luni, 03 octombrie 2022, 14:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.