Monitorul Oficial
nr. 307/9 mai 2007

Publicare
  1.   L. nr.122/05-05-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia
-
  2.   D. nr.505/04-05-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia
-
  3.   L. nr.123/05-05-2007 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  4.   D. nr.506/04-05-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
-
  5.   L. nr.126/05-05-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
-
  6.   D. nr.509/04-05-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
-
  7.   H. nr.8/07-05-2007 (B.P.C.D.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
-
  8.   D.C.C. nr.347/03-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  9.   D.C.C. nr.383/17-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) și alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
V
  10.   H.G. nr.328/28-03-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate și înființarea Unității de management al programului
-
  11.   Decizie nr.123/07-05-2007 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, a atribuțiilor secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopții
-
  12.   O. nr.706/1.667/18-04,04-05-2007 (M.M.D.D., M.E.F.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice
A


Luni, 24 ianuarie 2022, 18:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.