Monitorul Oficial
nr. 225/2 aprilie 2007

Publicare
  1.   L. nr.79/26-03-2007 
LEGE pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
A
  2.   D. nr.249/23-03-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
-
  3.   O. nr.1.813/217/29-12,21-03-2007 (M.S.P., M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente și sursele materiale pentru producerea lor, cu modificările și completările ulterioare
-
  4.   O. nr.66/28-02-2007 (A.N.R.S.P.G.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare
-
  5.   O. nr.69/13-03-2007 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabilește metode naționale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la conținutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan și zinc
A
  6.   O. nr.570/116/29-03-2007 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea și finanțarea programelor naționale de sănătate, responsabilitățile în monitorizarea și controlul acestora, detalierea pe subprograme și activități, indicatorii specifici, precum și unitățile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007
V


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.