Monitorul Oficial
nr. 35/18 ianuarie 2007

Publicare
  1.   L. nr.14/09-01-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană
-
  2.   D. nr.15/08-01-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană
-
  3.   L. nr.22/11-01-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
A
  4.   D. nr.41/10-01-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
-
  5.   L. nr.29/15-01-2007 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
-
  6.   D. nr.53/12-01-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
-
  7.   L. nr.30/15-01-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" S.A. Râmnicu Vâlcea
A
  8.   D. nr.54/12-01-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
-
  9.   L. nr.31/15-01-2007 
LEGE privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
  10.   D. nr.55/12-01-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
  11.   D. nr.29/09-01-2007 
DECRET privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere din Ministerul Apărării
-
  12.   O.G. nr.2/17-01-2007 
ORDONANȚĂ pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
-
  13.   H.G. nr.32/17-01-2007 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor
-
  14.   H.G. nr.33/17-01-2007 
HOTĂRÂRE privind finanțarea proiectului "Reprezentantul special al Guvernului României" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2007
-
  15.   H.G. nr.34/17-01-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorități și instituții publice a consilierilor pentru afaceri europene
-
  16.   O. nr.105/09-01-2007 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 585/2005 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei de recunoaștere a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței securitate la incendiu
A
  17.   O. nr.106/09-01-2007 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
V
  18.   Decizie nr.442/2006/27-12-2006 (O.R.D.A.)
DECIZIE pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecția publică a operelor cinematografice
-


Luni, 24 ianuarie 2022, 13:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.