Monitorul Oficial
nr. 56/20 ianuarie 2006

Publicare
  1.   L. nr.10/11-01-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  2.   D. nr.13/10-01-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  3.   L. nr.15/11-01-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
  4.   D. nr.18/10-01-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
  5.   L. nr.21/11-01-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
A
  6.   D. nr.24/10-01-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
  7.   H.G. nr.1.862/22-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea proiectului "Incinerarea deșeurilor periculoase și sterilizarea deșeurilor provenite din activități medicale"
-
  8.   H.G. nr.1.863/22-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu
-
  9.   H.G. nr.19/05-01-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
-
  10.   H.G. nr.20/05-01-2006 
HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2006
-
  11.   O. nr.2.017/29-12-2005 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
  12.   Decizie nr.6/04-01-2006 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 9/1999
-


Luni, 17 ianuarie 2022, 20:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.