Monitorul Oficial
nr. 532/23 iunie 2005

Publicare
  1.   L. nr.186/15-06-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) și (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
-
  2.   D. nr.510/14-06-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (3) și (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
i
  3.   L. nr.187/15-06-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
  4.   D. nr.511/14-06-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
i
  5.   D.C.C. nr.236/10-05-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României
V
  6.   O. nr.24/14-06-2005 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate și a prețurilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1
-
  7.   O. nr.462/13-06-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare, cu modificările ulterioare
-
  8.   O. nr.762/913/07-06-2005 (M.F.P., M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conținutul și modul de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii
-


Vineri, 28 ianuarie 2022, 05:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.