Monitorul Oficial
nr. 603/5 iulie 2004

Publicare
  1.   L. nr.265/16-06-2004 
LEGE privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
  2.   D. nr.457/14-06-2004 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
i
  3.   D.C.C. nr.233/25-05-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (1) teza întâi și ale art. 57 alin. (1) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 26 alin. 1 și 2 și ale art. 27 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare
V
  4.   O. nr.615/21-05-2004 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Reglementărilor privind implementarea regulilor de bună practică în desfășurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman
-
  5.   O. nr.1.077/07-06-2004 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea alin. 3 al NUT 6 la art. 62.4.3 din Normele uniforme pentru aplicarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 746/1998
A


Joi, 27 ianuarie 2022, 02:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.