Monitorul Oficial
nr. 468/25 mai 2004

Publicare
  1.   H.S. nr.19/19-05-2004 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
i
  2.   D. nr.353/20-05-2004 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
i
  3.   D.C.C. nr.205/29-04-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 și art. 42 lit. e) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
V
  4.   D.C.C. nr.207/04-05-2004 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1602 alin. 1 și 2 și ale art. 1604 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  5.   H.G. nr.734/14-05-2004 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la 30 martie 2004 și la București la 5 aprilie 2004 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
-
  6.   H.G. nr.753/14-05-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea poziției nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului
-
  7.   H.G. nr.759/14-05-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
i
  8.   H.G. nr.761/14-05-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulație a noilor tipuri de colante de viză
-
  9.   O. nr.750/13-05-2004 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  10.   Decizie nr.3.282/27-04-2004 (C.S.A.)
DECIZIE privind interzicerea temporară a activității Societății Comerciale "Euro Arc Consult" - S.R.L.
i


Luni, 24 ianuarie 2022, 09:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.