Monitorul Oficial
nr. 313/8 aprilie 2004

Publicare
  1.   L. nr.91/05-04-2004 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
  2.   D. nr.202/02-04-2004 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
i
  3.   D. nr.215/05-04-2004 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  4.   D. nr.216/05-04-2004 
DECRET privind recunoașterea în funcția de președinte al Cultului Creștin Biserica Evanghelică Română
i
  5.   D. nr.237/06-04-2004 
DECRET privind acordarea unor grațieri individuale
i
  6.   O.U.G. nr.15/01-04-2004 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiare
V
  7.   H.G. nr.444/01-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2004 privind finanțarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, județul Arad
i
  8.   H.G. nr.472/01-04-2004 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Arad și în administrarea Consiliului Județean Arad și alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru județul Arad
i
  9.   O. nr.212/30-03-2004 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice și denumirile de origine protejate și recunoscute în România pentru produse alimentare
A
  10.   C. nr.7/06-04-2004 (B.N.R.)
CIRCULARĂ pentru completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare
A
  11.   H.S. nr.15/05-04-2004 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
i


Luni, 15 august 2022, 03:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.