Monitorul Oficial
nr. 789/10 noiembrie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.323/09-09-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.388/16-10-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 2 alin. (1) lit. b) și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 78/2003
V
  3.   Decizie nr.1.331/EN/30-10-2003 (A.N.R.C.)
DECIZIE privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
A
  4.   Decizie nr.1.332/EN/30-10-2003 (A.N.R.C.)
DECIZIE privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice
-


Vineri, 19 august 2022, 19:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.