Monitorul Oficial
nr. 679/26 septembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.361/19-09-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol și scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții "Deponeu ecologic zonal, județul Timiș"
i
  2.   D. nr.550/17-09-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol și scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții "Deponeu ecologic zonal, județul Timiș"
-
  3.   L. nr.362/19-09-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România
-
  4.   D. nr.551/17-09-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România
i
  5.   L. nr.363/19-09-2003 
LEGE privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor
-
  6.   D. nr.552/17-09-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor
-
  7.   L. nr.364/19-09-2003 
LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
V
  8.   D. nr.553/17-09-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
  9.   D.C.C. nr.310/10-07-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167, 168, 169, 171, 172 și 173 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat
-
  10.   O. nr.160/22-09-2003 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 35/2003 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
I
  11.   O. nr.168/22-09-2003 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Administrare Cazare Cantine" - S.A. București
I
  12.   O. nr.303/18-07-2003 (A.N.P.H.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți și a modelului deciziei de încadrare în grad de handicap
A


Vineri, 21 ianuarie 2022, 06:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.