Monitorul Oficial
nr. 580/14 august 2003

Publicare
  1.   L. nr.345/10-07-2003 
LEGE pentru ratificarea Protocolului privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația), dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
-
  2.   Protocol/10-09-2002 
PROTOCOL la Acordul-cadru INOGATE, privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația)
-
  3.   D. nr.488/09-07-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația), dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999
-
  4.   H.G. nr.894/29-07-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
V
  5.   Decizie nr.283/28-02-2003 (D.G.V.)
DECIZIE pentru aplicarea reglementărilor adoptate de Comisia Comunităților Europene privind clasificarea unor anumite mărfuri în Nomenclatura combinată
A
  6.   O. nr.1.077/06-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind condițiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare, utilizate în activitatea financiară și contabilă
-
  7.   O. nr.1.090/08-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002
-
  8.   Decizie nr.707/07-08-2003 (C.N.A.S.)
DECIZIE pentru modificarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 193/2003 privind aprobarea Normelor tehnice de constituire și utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare
-
  9.   O. nr.5/08-08-2003 (B.N.R.)
ORDIN privind prelungirea perioadei de valabilitate a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 3/2000
V
  10.   Decizie nr.245/05-08-2003 (C.N.A.)
DECIZIE privind scoaterea la concurs a frecvențelor pentru stații locale de radiodifuziune și televiziune
-


Miercuri, 05 octombrie 2022, 06:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.