Monitorul Oficial
nr. 286/24 aprilie 2003

Publicare
  1.   L. nr.156/16-04-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  2.   D. nr.233/14-04-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
i
  3.   O. nr.104/15-04-2003 (M.D.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei privind aprobarea Procedurii de implementare a subprogramului "Structura parteneriatului între consiliile județene în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare regională"
-
  4.   O. nr.127/17-04-2003 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor, persoane juridice, supuse executării silite
-
  5.   Decizie nr.1.148/10-04-2003 (C.N.V.M.)
DECIZIE privind autorizarea schimbării sediului Bursei de Valori București
I


Miercuri, 05 octombrie 2022, 06:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.