INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Regia Națională a PădurilorRegii autonomeRegii Autonome Aeroportuare
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Regii autonome
administrare, contracte de administrare
O.U.G. nr.20/2001
buget de venituri și cheltuieli, întocmire, Norme metodologice
L. nr.15/1990
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.616/2000   (M.F.)
cod fiscal
cod unic de înregistrare
O.U.G. nr.76/2001
contabilitate
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
cu capital de stat, participare la capitalul social al unei bănci, persoană juridică română, condiții
L. nr.58/1998
N. nr.2/1999   (B.N.R.)
cu capital majoritar de stat, licitații, contractare lucrări de audit financiar contabil
cu profil agricol/silvic, asigurare vatră de stupină, condiții
L. nr.89/1998
de interes local, împrumuturi externe, condiții
H.G. nr.360/1998
dizolvate și lichidate, sume rezultate, destinație
O.U.G. nr.30/1997
fond de dezvoltare și fond de rezervă, constituire
O.G. nr.15/1993
fond de redresare financiară, criterii de selecționare a agenților economici
H.G. nr.318/1995
imobilizări corporale, reevaluare
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000
H.G. nr.424/2001
impozit pe profit
O.G. nr.70/1994
investiții, deviz general, elaborare
H.G. nr.376/1994
încetare prin reorganizare, divizare totală, dizolvare, faliment
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995
înmatriculare la registrul comerțului
L. nr.26/1990
înregistrare, autorizare, simplificare formalități administrative, condiții
O.U.G. nr.76/2001
întocmire bugete de venituri și cheltuieli pe anul 2002
O. nr.2.121/5.521/2001   (M.F.P., M.M.S.S.)
majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe
H.G. nr.424/2001
ministere, acționare, îmbunătățire activitate
H.G. nr.488/1992
ministere, regii autonome, companii naționale, societăți comerciale
în subordinea, coordonarea
Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
H.G. nr.12/2001
Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001
Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
H.G. nr.20/2001
Ministerului Culturii și Cultelor
H.G. nr.28/2001
Ministerului Educației și Cercetării
H.G. nr.23/2001
Ministerului Industriei și Resurselor
H.G. nr.19/2001
Ministerului Justiției
H.G. nr.212/2001
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
H.G. nr.3/2001
Ministerului Sănătății și Familiei
H.G. nr.22/2001
Ministerului Sănătății și Familiei
H.G. nr.22/2001
sub autoritatea
personal din unele activități din sectorul minier
H.G. nr.97/1998
plata contribuției pentru valoarea asistenței tehnice acordate de Agenția Internațională pentru Energia Atomică Viena (AIEA)
O.G. nr.29/1998
produse și servicii cu caracter de monopol, activități economice supuse unui regim special, prețuri și tarife, avizare de Oficiul Concurenței
O.U.G. nr.36/2001
profit, repartizare
O.G. nr.64/2001
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.26/1990
reorganizare în societăți comerciale, naționale sau companii naționale, program, condiții, excepții
O.U.G. nr.30/1997
reorganizare, restructurare
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997
restructurare, lichidare, concedieri colective, protecție socială
L. nr.1/1991
O.G. nr.15/1993
O.G. nr.18/1997
O.G. nr.17/1997
O.U.G. nr.98/1999
și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, regim special de supraveghere economico-financiară
H.G. nr.212/1995
și societăți comerciale, stat acționar majoritar, drepturi exclusive sau speciale privitoare la auditul public intern și numirea contabililor șefi
O.G. nr.119/1999


Joi, 27 ianuarie 2022, 04:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.