INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
PrescripțiePrescripție extinctivăPrescripție, reglementări internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Prescripție extinctivă
acțiune pentru repararea pagubelor generate de produse defectuoase, termen, condiții
O.G. nr.87/2000
acțiune privind expedițiile de călători și de bagaje, răspundere CFR, termen
O. nr.746/1998   (M.Tr.)
acțiuni izvorâte din contractul de transport pe C.F.R. și din alte cauze, termen
O.G. nr.41/1997
acțiuni în justiție, contract de călătorii turistice, durata, stabilire
O.G. nr.107/1999
acțiuni în justiție și alte operațiuni comerciale, acte de transfer de proprietate și alte acte ce nu se iau în calcul de către lichidator potrivit procedurii falimentului băncilor
L. nr.83/1998
acțiuni judiciare și extrajudiciare, suspendare de la data deschiderii procedurii falimentului băncilor
L. nr.83/1998
bunuri rechiziționate
L. nr.132/1997
daune nucleare, răspundere civilă, stingerea dreptului la acțiune în despăgubire, împotriva operatorului, termene
L. nr.703/2001
declarații de impozite și taxe, termen
O.G. nr.68/1997
drept de a cere executarea silită privind
neplata impozitului pe terenul agricol
O.G. nr.8/2001
o creanță bugetară, termene
O.G. nr.11/1996
drept de a emite dispoziția de imputație pentru funcționarul public care a cauzat o pagubă autorității/instituției publice, termen
L. nr.188/1999
drept de a stabili diferențe de impozite, control fiscal, termene
O.G. nr.70/1997
H.G. nr.886/1999
drept de acțiune în justiție pentru recuperarea imobilelor preluate abuziv
L. nr.10/2001
drept la acțiune în fața instanțelor judecătorești, pentru daune patrimoniale sau morale, termene
L. nr.11/1991
impozit pe spectacole organizate cu plată, termen
L. nr.147/1998
impozite, dividende, termene
O.G. nr.26/1995
neprezentare pentru punerea în posesie a terenului acordat, termene
H.G. nr.1.172/2001
pentru
bunuri găsite, salvate de pe o navă eșuată, scufundată în apele naționale, termene
O.G. nr.42/1997
contestații introduse împotriva penalităților pentru întârziere la depunerea declarațiilor de impozite și taxe
O.G. nr.68/1997
creanțele trezoreriei statului, termene, 25 de ani
O.G. nr.66/1994
drepturi bănești neachitate personalului militar și civil din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, termen
L. nr.138/1999
efectuarea controlului și pentru constatarea obligațiilor la Fondul special al drumurilor publice
folosirea drumurilor publice și alte prestări de servicii în porturi și aeroporturi, taxe
O.G. nr.48/1994
impozite din venituri realizate în România de persoane nerezidente, termene
O.G. nr.83/1998
soluționarea litigiilor, accelerare reformă economică
O.U.G. nr.88/1997
răspunderea căii ferate în caz de moarte și de rănirea călătorilor, acțiuni pentru daune interese, termene
O.G. nr.41/1997
recuperare pierderi anuale, stabilite prin declarație de impozit pe profit, termen, condiții
O.G. nr.70/1994
sume încasate necuvenit cu titlu de alocație de solidaritate, de la persoanele vinovate, termen de recuperare
O.U.G. nr.118/1999
sume încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, recuperare, termen, condiții
L. nr.19/2000
taxe cuvenite bugetului de stat
nivel
L. nr.27/1994
L. nr.117/1999
O.G. nr.10/1993
termen de prescripție
L. nr.74/1996
L. nr.83/1996
O.G. nr.26/1993
termen în domeniul contravențiilor în construcții, stabilire
L. nr.50/1991
termen pentru introducerea acțiunii în răspundere civilă a operatorului și/sau agenților acestora prin înscrieri necorespunzătoare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
O.G. nr.89/2000
valoarea bunurilor preluate în administrare de instituții publice, de la debitori persoane juridice, prin executare silită în conformitate cu prevederile O.G. nr. 11/1996, termen de stingere, condiții
H.G. nr.682/2001


Miercuri, 17 august 2022, 23:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.