INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Pedepse inumane, tratamente cu cruzime, reglementări internaționalePenalitățiPenitenciare
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Penalități
datorate pentru
abateri de la normele specifice activității de gospodărire a apelor
L. nr.107/1996
depășirea termenului de plată a creditelor din acțiuni de compensare, actualizare, cuantum, încasare
O.G. nr.18/1994
întârziere la plata tarifelor pentru serviciile R.A. "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
H.G. nr.33/1994
întârzierea la plată a impozitului pe dividende
O.G. nr.26/1995
nedepunerea în termen a declarațiilor de impozite și taxe
O.G. nr.68/1997
O.G. nr.73/1999
neplata în termen a taxelor vamale
O.G. nr.26/1993
nerespectarea termenelor stabilite de B.N.R., de către băncile comerciale pentru operațiuni de decontare între conturile clienților
O.G. nr.18/1994
debitori, obligații bugetare, executare
O.G. nr.11/1996
O. nr.2.103/2001   (M.F.P.)
încasare executori judecătorești, cerințe, condiții
măsuri dispuse prin actele de control sau de impunere emise de organele MFP, căi de atac
O.U.G. nr.13/2001
O. nr.2.186/2001   (M.F.P.)
percepere pentru neachitarea la scadență a creditelor acordate studenților din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditat, condiții
O.G. nr.105/1998
și majorări de întârziere, impozite și taxe locale, căi administrativ jurisdicționale de atac, soluționare contestații, condiții
O.U.G. nr.58/1999


Miercuri, 17 august 2022, 07:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.