INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Nivel de traiNotari publiciNotariat
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Notari publici
acces la cartea funciară și la partidele cadastrale, condiții
L. nr.7/1996
O.G. nr.12/1998
O. nr.2371/1997   (M.J.)
acte și servicii supuse taxei judiciare de timbru, obligații, răspunderi
L. nr.146/1997
O.G. nr.32/1995
O.G. nr.12/1998
O. nr.760/C/1999   (M.J.)
activități notariale, regim juridic
L. nr.36/1995
O. nr.710/C/1995   (M.J.)
atribuțiile Ministerului Justiției
H.G. nr.212/2001
autentificare
acte de înstrăinare locuințe, condiții
O.G. nr.85/2001
contract de garanție reală pe cheltuiala cesionarului creanței bugetare
O. nr.1.376/1999   (M.F.)
procură pentru "punerea în posesie "
L. nr.18/1991
H.G. nr.1.172/2001
biroul notarului public, statut
birouri, interpreți și traducători, plată tarife
L. nr.178/1997
O. nr.462/1998   (M.J.)
Camera Notarilor Publici, funcționare
L. nr.36/1995
circulația juridică a terenurilor
autentificări de contracte de vânzare-cumpărare și contracte de schimb de terenuri, condiții
L. nr.54/1998
cu destinație forestieră, act notarial, întocmire, condiții
O.U.G. nr.226/2000
control judecătoresc, exercitare
O. nr.710/C/1995   (M.J.)
declarație autentificată pentru constituirea comitetului de inițiativă a cetățenilor români, inițiativă legislativă, conținut
L. nr.189/1999
impozit pe profit, aplicare pentru activități desfășurate sub formă de societăți cu răspundere limitată al căror unic obiect de activitate să fie exercitarea acestei profesii
O.G. nr.70/1994
interpreți, traducători autorizați, traduceri, legalizare, folosire, plată, tarife
L. nr.178/1997
H.G. nr.395/1999
O. nr.710/C/1995   (M.J.)
onorarii în sumă fixă, servicii în legătură cu înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
O.U.G. nr.76/2001
H.G. nr.600/2001
profesie, exercitare, scutite de TVA
O.U.G. nr.17/2000
profesii libere autorizate, venituri, impunere
O.G. nr.73/1999
sau delegații acestora, acces liber la cartea funciară
O. nr.2371/1997   (M.J.)
scutire de orice taxe a donațiilor având ca obiect bunuri culturale mobile făcute instituțiilor publice specializate ori cultelor religioase
L. nr.182/2000
scutire de taxe succesorale pentru bunurile mobile clasate care fac parte din masa succesorală, succesori rezervatari
L. nr.182/2000
taxe de autentificare, contracte de administrare fond forestier, suportare de către Regia Națională a Pădurilor
O.G. nr.96/1998
taxe de timbru pentru activitatea notarială
O.G. nr.12/1998
timbru judiciar, aplicare
O.G. nr.32/1995
Uniunea Națională a Notarilor Publici
constituire
L. nr.36/1995
statut
valoarea de circulație a bunurilor imobile, stabilire, expertiză la cererea Camerei Notarilor Publici, procedură, condiții, autentificarea actului
O.G. nr.12/1998


Joi, 27 ianuarie 2022, 05:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.