INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
N.A.T.O.NaveNave, reglementări internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Nave
achiziție de către o companie de navigație, contract de subvenționare, condiții
H.G. nr.302/1999
activități autorizate/avizate de MLPTL
O.G. nr.42/1997
H.G. nr.3/2001
activități de transport maritim internațional, companii de navigație maritimă, unele scutiri, condiții
O.G. nr.116/1998
H.G. nr.302/1999
O. nr.638/1999   (M.F.)
asistență și salvare
O.G. nr.42/1997
autorizarea construcției de nave și alte prestații și servicii, efectuare, tarife
O. nr.777/1999   (M.Tr.)
care tranzitează canalul Dunăre-Marea Neagră, pilotaj
O. nr.826/2000   (M.Tr.)
comandant, armator, agent navă, declarația proviziilor de bord, răspundere solidară
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
comerciale maritime, inspecție, sistem armonizat de inspectare și certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O.G. nr.53/1999    [aderare]
O. nr.291/2000   (M.Tr.)
Comisia de coordonare a mișcării navelor în porturile maritime românești
O. nr.397/1995   (M.Tr.)
comisii de coordonare a mișcării navelor în porturile Tulcea, Galați, Brăila, înființare
O. nr.101/1995   (M.Tr.)
concesionare, regim juridic
L. nr.219/1998
O.G. nr.42/1997
construcții, norme tehnice, aprobare
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.288/1999   (M.Tr.)
de naționalitate română, certificat de naționalitate și atestate de bord, model
O.G. nr.19/1997
O. nr.1.754/2001   (M.L.P.T.L.)
de navigație interioară, cod MT.RNR-NI-99, clasificare și construcție, norme tehnice
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.306/1999   (M.Tr.)
de pasageri, cod MT.RNR-NP-99, siguranță, norme tehnice
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.305/1999   (M.Tr.)
de pescuit maritim, construcție și echipare, tonaj, măsurare, norme tehnice, marcare, metodologie
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.215/2000   (M.Tr.)
O. nr.594/2001   (M.L.P.T.L.)
O. nr.1.108/2001   (M.L.P.T.L.)
de transport, de mărfuri și călători, navigație pe Canalul Dunăre Marea Neagră și Canalul Poarta Albă-Midia -Năvodari
O.G. nr.79/2000
declarații provizii la bordul navei
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
echipamente și produse, aprobare de tip, cod MT.RNR-EM-2000
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.216/2000   (M.Tr.)
fluviale și fluvio-maritime sub pavilion român care navighează în trafic intern între porturile românești, formalități
O.G. nr.19/1997
O. nr.648/2000   (M.Tr.)
fluviale, taxe datorate în valută, condiții
O.G. nr.48/1994
înregistrare persoane aflate la bordul navelor de pasageri care navighează spre/dinspre porturile maritime
O. nr.731/2001   (M.L.P.T.L.)
licențe și autorizații pentru transporturi navale de mărfuri și călători, autorizare a funcționării agenților economici în perimetrul infrastructurilor portuare și de căi navigabile, acordare, aprobare
H.G. nr.112/1996
maritime
autopropulsate, transport maritim internațional, regim special
O.G. nr.116/1998
personal minim de siguranța navigației, reguli de normare, stabilire
L. nr.107/1992    [ratificare]
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.370/1999   (M.Tr.)
taxe
O.G. nr.116/1998
transporturi mărfuri periculoase sau poluante, condiții
O.G. nr.19/1997
O.G. nr.42/1997
O. nr.581/1999   (M.Tr.)
mărfuri, import, export, operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)
militare străine, servicii guvernamentale
L. nr.17/1990
navigație, supraveghere, control, condiții
O.G. nr.42/1997
O.U.G. nr.104/2001
O.U.G. nr.105/2001
petroliere cu tancuri de balast, tarife, aprobare, stabilire, condiții
O.G. nr.76/2000    [acceptare]
petroliere, poluare cu hidrocarburi, armator, răspundere civilă
O.G. nr.15/2000    [aderare]
H.G. nr.1.232/2000
răspunderea în traficul cale ferată-nave
O.G. nr.41/1997
regim juridic
O.G. nr.42/1997
românești, reparate și transformate în străinătate, scutire de TVA, condiții
O.U.G. nr.17/2000
sectoarele de navigație în care pilotajul este obligatoriu, stabilire
O.G. nr.42/1997
O. nr.264/1995   (M.Tr.)
semnal de pericol, activitate de radiocomunicații navale
O.G. nr.17/1999
servicii publice
maritime pe Dunărea maritimă, concesionare
H.G. nr.909/1995
portuare
H.G. nr.517/1998
siguranță, prevenire poluare, asigurare condiții de muncă și de viață la bordul navelor maritime
O.G. nr.38/2000
O. nr.1.414/2001   (M.L.P.T.L.)
străine, trecere inofensivă prin marea teritorială
L. nr.17/1990
sub pavilion românesc
aflate în navigație în ziua alegerilor, atribuții în materie de alegeri
L. nr.68/1992
care aparțin companiilor de navigație înregistrate în regim special maritim, certificate de conformitate, eliberare de către organizații agreate, condiții
L. nr.85/1997    [acceptare]
H.G. nr.510/1997
O. nr.343/1999   (M.Tr.)
evidența, înmatricularea și scoaterea din evidență
O. nr.327/1994   (M.Tr.)
pilotare în Marea Nordului, condiții
O. nr.591/2001   (M.L.P.T.L.)
și străin în porturile din România, plată prestări servicii, tarife în lei/valută, condiții
O.G. nr.48/1994
O. nr.777/1999   (M.Tr.)
sub pavilion străin care intră în porturi românești, controlul statului, condiții
O.G. nr.38/2000
și ambarcațiuni de pescuit
înregistrare, licențiere, condiții
L. nr.192/2001
O. nr.422/2001   (M.A.A.P.)
sub pavilion român, fișa navei/ambarcațiunii în Fișierul Navelor și Ambarcațiunilor de Pescuit, structură MAAP
O. nr.262/1.459/2001   (M.A.A.P., M.L.P.T.L.)
taxe pentru prestațiile și serviciile efectuate de către căpităniile de port la navele sub pavilion românesc sau străine în porturi
O.G. nr.48/1994


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 15:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.