INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Imnul național al RomânieiImobileImobilizări corporale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Imobile
aparținând domeniului public și privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale, înscriere în registrul de publicitate special al unităților administrativ teritoriale pe care sunt situate, plan cadastral de identificare
L. nr.7/1996
O. nr.2371/1997   (M.J.)
bunuri ale debitorilor persoane juridice, executare silită, trecere în proprietatea statului
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001
categorii, proprietate de stat, administrare de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
H.G. nr.445/1995
H.G. nr.639/1995
H.G. nr.854/2000
cu destinația de locuințe trecute abuziv în proprietatea statului, situație juridică, reglementare
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.950/2001
cu destinație locativă, industrială, comercială, investiții, credite ipotecare imobiliare, acordare, condiții
L. nr.190/1999
destinate misiunilor diplomatice ale României care își încetează activitatea temporar, închiriere, valorificare
H.G. nr.487/1999
din administrarea unor spitale, vânzare, închiriere, concesionare, condiții
L. nr.146/1999
expropriere pentru cauză de utilitate publică
L. nr.33/1994
H.G. nr.583/1994
fond locativ de protocol, utilizare
H.G. nr.940/1996
înscriere în cartea funciară, cadastrul general
L. nr.7/1996
O. nr.534/2001   (M.A.P.)
locuințe, trecute în proprietatea statului, împuternicire de a solicita date cu privire la situația juridică
H.G. nr.267/1998
preluate de către stat, despăgubiri societăților comerciale pentru terenuri și clădiri evidențiate în patrimoniu, ca urmare a restituirii către foștii proprietari, de către instituțiile publice implicate
O.U.G. nr.88/1997
proprietate din patrimoniul statului sau unităților administrativ teritoriale, dare în folosință gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ, condiții
L. nr.213/1998
proprietate privată, imobile, locuințe
L. nr.85/1992
L. nr.112/1995
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996
H.G. nr.614/2001
D.-L. nr.61/1990
reședințe oficiale și locuințe de protocol, criterii de stabilire
H.G. nr.561/1999
terenuri și construcții, contracte de închiriere, condiții
O.U.G. nr.40/1999
transmitere cu titlu gratuit în proprietatea R.F. Germania
O.U.G. nr.13/1997
vezi:  Cadastru


Miercuri, 17 august 2022, 22:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.