LEGE nr.108 din 10 octombrie 1996
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 251/17 oct. 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.11 din 23 ianuarie 1996 privind executarea creanțelor bugetare, adoptată în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 31 ianuarie 1996, cu următoarele modificări și completări:

1) Articolul 31 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - La cererea organului de executare, băncile sunt obligate să-i furnizeze în scris relațiile solicitate, necesare urmăririi debitorilor prin poprire, precum și pentru luarea altor măsuri privind realizarea creanțelor bugetare. Organele de executare sunt obligate să asigure secretul informațiilor primite."

2) Articolul 43 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate, la data sesizării băncii potrivit alin. 1, sumele în lei și în valută existente în contul debitorului sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării și până la achitarea integrală a creanței, banca nu va face nici o plată care ar diminua suma supusă indisponibilizării, cu excepția sumelor necesare plății drepturilor salariale."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

București, 10 octombrie 1996.
Nr. 108.


Marți, 16 august 2022, 00:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.