HOTĂRÂRE nr.763 din 8 noiembrie 1991
cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilitatii interne a leului la operatiunile valutare curente
Textul actului publicat în M.Of. nr. 232/19 noi. 1991

HOTARIREA Nr. 763 din 9 noiembrie 1991 cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului si extinderea convertibilitatii interne a leului la operatiunile valutare curente

EMITENT: Guvernul Romaniei

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 19 noiembrie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Pe data de 11 noiembrie 1991 inceteaza aplicabilitatea cursului oficial de schimb al leului de 60 lei pentru 1 dolar S.U.A.
Cursul de schimb al leului se determina zilnic, cu respectarea procedurii stabilite de Banca Nationala a Romaniei.

ART. 2
Agentii economici au obligatia sa vinda bancilor autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, toate sumele in valuta realizate din exporturi, executari de lucrari sau prestari de servicii internationale, precum si din orice alte operatiuni efectuate cu strainatatea.

ART. 3
In vderea efectuarii platii pentru importuri, executari de lucrari, prestari de servicii, transferuri de capital si orice alte operatiuni cu strainatatea, agentii economici au dreptul sa cumpere de la bancile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, sumele in valuta necesare.

ART. 4
Efectuarea operatiunilor de incasari si de plati in valuta, in alte conditii decit cele prevazute de art. 2 si 3, se face conform normelor emise de Banca Nationala a Romaniei.

ART. 5
Agentii economici, cu exceptia celor cu capital integral sau partial privat, vor ceda, in intregime, contra lei, la rezerva valutara a statului, disponibilitatile in valuta.
Agentii economici constituiti cu participare de stat si privata vor ceda, contra lei, o parte din disponibilitatile in valuta, stabilita proportional cu cota de participare a statului.
Cedarea se efectueaza la cursul de 180 lei pentru 1 dolar S.U.A.
Agentii economici prevazuti la alin. 1 si 2 vor utiliza, cu prioritate, sumele in lei dobindite din cedarea disponobilitatilor in valuta pentru deblocarea platilor, conform normelor emise de Banca Nationala a Romaniei.
Agentii economici privati au dreptul sa dispuna, pina la data de 31 decembrie 1991, de disponibilitatile in valuta pentru efectuarea de plati in valuta, in conditiile legii, sau pentru schimbarea acestora la cursul de schimb. De acest drept beneficiaza si agentii economici prevazuti la alin. 2 pentru dispinibilitatile in valuta ramase la dispozitia lor.
Prin disponibilitati in valuta, in sensul prezentului articol, se inteleg sumele aflate in contul in valuta al agentilor economici la data de 11 noiembrie 1991.
Sumele in valuta ramase la dispozitia agentilor economici, prevazute la alin.
2 si 4, neutilizate pina la data de 31 decembrie 1991, vor fi preluate la rezerva valutara a statului, la cursul de schimb al zilei.
Bancile la care agentii economici au deschise conturi in valuta vor efectua, din oficiu, operatiunile ce decurg din aplicarea dispozitiilor prevazute la alin. 1, 2 si 7.

ART. 6
Diferentele de curs, pentru operatiunile contractate la cursul oficial si aflate in executare la data intrarii in vigoare a prezentei hotariri, rezultate din aplicarea cursului de schimb, se regularizeaza in conditiile stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor impreuna cu Banca Nationala a Romaniei.

ART. 7
Constituie contraventie, daca fapta nu este savirsita in astfel de conditii incit, potrivit legii, sa fie infractiune, faptele de necedare, netransferare sau pastrare fara autorizare in conturi straine a sumelor in valuta si se sanctioneaza cu o amenda de 10.000 lei si confiscarea sumei necedate, netransferate sau pastrate fara autorizare.
Contraventiile prevazute la alin. 1 se constata de personalul Bancii Nationale a Romaniei, al bancilor comerciale autorizate in acest scop, precum si de personalul organelor de control financiar al statului.
Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor sint aplicabile si contraventiilor prevazute de prezenta hotarire.
PRIM - MINISTRU THEODOR STOLOJAN


Marți, 16 august 2022, 00:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.