LEGE nr.49 din 29 iulie 1991
privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Textul actului publicat în M.Of. nr. 162/1 aug. 1991

LEGE NUMAR: 49 DIN 29/7 /91 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi

EMITENT: PARLAMENT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL 162 DIN 1 /8 /91
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Pensionarilor invalizi, veteranilor si vaduvelor de razboi li se acorda o indemnizatie dupa cum urmeaza:
a) Invalizilor de razboi - 2.000 lei lunar, pentru marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate;
- 1.500 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate;
- 1.200 lei lunar, pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate.
b) Veteranilor de razboi - 1.000 lei lunar.
c) Vaduvelor de razboi, daca nu s-au recasatorit - 1.000 lei lunar.

ART. 2
(1) Invalizii, precum si veteranii de razboi, pe linga indemnizatiile prevazute la art. 1, si un spor de cite 240 lei lunar pentru primul an de participare la razboi, indiferent de durata participarii, la care se adauga cite 20 lei pen- tru fiecare luna de participare la razboi ce depaseste un an calendaristic .
(2) Timpul de internare in spitale sau sanatorii si de concedii medicale necesare pentru vindecarea ranilor ori bolilor contractate pe front sau aparute in termen de un an dupa incetarea participarii pe front, dar din cauza acelei participari se ia in considerare la acordarea sporului prevazut la alin. 1.
(3) Va fi, de asemenea, luat in considerare timpul petrecut in prizonierat, altul decit cel prevazut in Decretul-lege nr.118/1990, modificat si completat , precum si timpul necesar pentru vindecarea bolilor contractate in timpul prizonieratului ori dupa acesta, in termen de un an, din cauza prizonieratului.

ART. 3
(1) Invalizii si accidentatii de razboi, indiferent de gradul de invaliditate , isi pastreaza, la incetarea activitatii, dreptul la pensie I.O.V.R. si daca, potrivit legii, li se cuvine o alta pensie atit pentru perioada anterioara, cit si pentru cea ulterioara primirii pensiei I.O.V.R.
(2) Vaduvele de razboi, care nu s-au recasatorit, au dreptul sa primeasca pensia I.O.V.R. indiferent de perioada in care au fost casatorite.

ART. 4
(1) Indemnizatiile si sporurile prevazute in prezenta lege se acorda, la cerere, de la data intrarii acesteia in vigoare.
(2) Dovada calitatii de veteran de razboi, precum si a perioadei de participare la razboi, se face de catre persoanele interesate, cu acte oficiale, eliberate de Ministerul Apararii Nationale.

ART. 5
Indemnizatiile si sporurile acordate in baza prezentei legi nu afecteaza plafoanele de venituri in functie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi si studenti si ajutoarele sociale.

ART. 6
In vederea aplicarii prevederilor prezentei legi se autoriza Ministerul Economiei si Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, sa modifice in mod corespunzator indicatorii financiari prevazuti in bugetul administratiei centrale de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat.

ART. 7
Ministerul Apararii Nationale impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor vor elabora metodologia de calcul, de indexare si de plata a indemnizatiilor si sporurilor prevazute in prezenta lege.

ART. 8
In termen de 3 luni, Guvernul va elabora un proiect de lege care sa reglementeze unitar statutul si drepturile veteranilor de razboi si ale celor decorati cu ordinele "Mihai Viteazu", "Virtutea Militara" si celelalte ordine militare de razboi.
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor vor examina, pe baza de conventii internationale, in conditii de reciprocitate cu statele interesate, situatia cetatenilor romani care au luptat in cadrul altor armate.

ART. 9
Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor suplimentare rezultate din aplicarea prezentei legi vor fi repartizate, in conditii derogatorii, din suma prevazuta la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 22/1991, pentru acoperirea cheltuielilor materiale si de capital determinate in functie de evolutia indicilor de preturi.

ART. 10

Art. 4 alin. 2 din Decretul nr.245 din 28 iulie 1977 se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 iulie 1991.
PRESEDINTELE SENATUULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 22 iulie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, vateranilor si vaduvelor de razboi si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU ---------------------------------------------


Miercuri, 28 septembrie 2022, 06:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.